Fødsel er bevegelse
Tanker rundt "Musikk med gravide". Av jordmor Kristin Rabo

   

Musikk og dans stimulerer til å komme i kontakt med egne følelser og til å søke kontakt med det lille mennesket som vokser i magen.

 Å føde seg er en kjempeinnsats for barnet, og å føde er en kjempeinnsats for mor. De aller fleste kvinner kan føde, og alle har iboende fødende krefter.
Fødsel er bevegelse. Å få kroppen til å fungere i fri utfoldelse som i dans og lek. Å slippe til egne fødekrefter krever en villighet til å gå inn i fødselsprosessen og la seg selv være i den. Gi seg over, stole på at kroppen kan, og følge sin egen og barnets iboende rytme.
Kroppslig bevisstgjøring kan oppnås gjennom forskjellige former for bevegelse og trening som feks. yoga, autogen trening, idrett, dans og sang.
Hovedsaken er å kunne bruke kroppen på en måte som gir varierte stimuli og velvære for den enkelte. Avspenning, bevegelse og stillingsendring er hovedelementer i den praktiske fødselstreningen.
Dans gir mulighet til utfoldelse og fantasi.
Musikken frigjør og understøtter bevegelsene. 
Som fødselshjelpere erfarer vi at variasjon i bevegelsene til den fødende bidrar til å bryte rismertene.
Det er lett å legge vekt på fødselen som en kroppslig prosess, men det er viktig å understreke de følelsesmessige og tilknytningsmessige forhold ved denne prosessen for både foreldre og barn. Vi skiller ikke mellom kropp og følelser. Vi blir mer sensitive og mer sårbare som gravide. Musikk og dans stimulerer til å komme i kontakt med egne følelser og til å søke kontakt med det lille mennesket som vokser i magen.

Kurset "Musikk med gravide", er et tilbud til deg som har lyst til å prøve noe annet enn et ” tradisjonelt ” svangerskapskurs.

Tilbake

Avspenning, bevegelse og stillingsendring er hovedelementer i den praktiske fødselstrening"