Musikk i livets begynnelse
med musikkpedagog Åslaug Berre

 

HVORFOR "MUSIKK I LIVETS BEGYNNELSE"

Evnen til å oppleve musikk er medfødt hos barn. Når vi voksne synger og danser, når vi aktivt bruker musikk i samvær med barnet, er det åpenbart at barnet gir svar.

Gode musikk opplevelser er viktig for barn av mange
grunner:
-Musikkopplevelser stimulerer sanseutviklingen.
-Musikk skaper samhørighet og samhandling mellom voksne og barn.
-Musikk, sang bevegelse kan stimulere barnets utvikling perseptuelt, språklig og emosjonelt.
-Musikkopplevelser gir dermed barn mulighet for utvikling på mange av de områder vi vet er sentrale i tidlig utvikling.

Musikk er også viktig for musikkopplevelsens egen skyld. Musikk er et språk, noe udefinerbart, som ikke lar seg beskrive med ord.
Møte med musikk kan være en kilde til mye glede både i tidlig barndom og senere i livet.

DERFOR:
SYNG FOR BARNET DITT! DANS MED BARNET DITT!

 

 

Tilbake