Musikkpedagog Åslaug Berre
VELKOMMEN TIL MUSIKK OG UTVIKLING!


Musikk og Utvikling drives av musikkpedagog Åslaug Berre, som har en usvikelig tro på at musikk angår alle mennesker, at felles musikkopplevelse kan bringe oss nærmere hverandre og at musikk beriker livet.

Derfor driver hun Musikk i livets begynnelse for små barn og deres voksne!
Derfor har hun laget bøker og CDer for små barn og voksne!Musikk og Utvikling gir tilbud om:

Musikk i livets begynnelse, musikkgrupper for barn og voksne sammen.
Her er ingen krav til vakker stemme eller musikkunnskap. Alle kan være med.
Musikkgruppene ledes av Åslaug Berre, musikkpedagog med lang fartstid.
Undervisningen er livssynsnøytral.

Åslaug Berres bøker om musikk for og med små barn. For inspirasjon, informasjon og med masse musikkstoff. Til bruk for vanlige folk i hverdagen, fagfolk i barnehagen, musikkfaglig i pedagogutdannelse og annen musikkopplæring.

Åslaug Berres CDer. Her er både såkalt barnemusikk og voksenmusikk i skjønn forening. Flotte arrangementer med flotte utøvere. Høyt faglig nivå i alle ledd. Det er viktig når vi skal gi musikk til de minste barna.